Boek

JOHANNES, EEN REIS DOOR TIJD EN RUIMTE

 

Synopsis

‘Johannes, een Reis door Tijd en Ruimte’ beantwoordt aan de innerlijke nood van vele mensen om bewust te leven, zichzelf te ontmoeten en te weten wie men is.

Het boek is levensbeschouwelijk met een breed maatschappelijk draagvlak. Zo biedt het sleutels om verandering toe te laten, oude patronen en vastgeroeste ideeën los te laten en anders te kijken naar zichzelf en de wereld.

Het boek is licht filosofisch en is doorspekt met humor. Het biedt mensen een hoopvolle, vreugdevolle en liefdevolle benadering van het leven aan en nodigt uit om met een innerlijke glimlach door het leven te gaan.

De sleutels die worden aangereikt, zijn concreet uitgewerkt aan de hand van ervaringen die zich hebben afgespeeld in mijn leven. De lezers zullen zich hierin herkennen en het kan hen inspireren om bij eigen weg te komen. In die zin is het boek een getuigenis die de grenzen van het persoonlijke levenspad overstijgt.

Vele onderwerpen komen aan bod zoals religie, cultuur, seksualiteit, gezondheid, relaties en omgaan met emoties. Deze thema’s worden uitgewerkt en geïllustreerd door middel van verhalen, sprookjes en mythen die op een eigen-zinnige manier worden benaderd. Er zijn eigen gedichten in de loop der jaren geschreven, dromen die gedurende vele jaren werden genoteerd en gecommentarieerd, fotomateriaal van de keramieksculpturen gecreëerd vanuit eigen levensvisie. Ten slotte bevat het boek een selectie uit de wonderlijke dialogen met ‘de gidsen’ gechanneld door Mirjam.

De categorieën waarin het boek zich beweegt zijn: zingeving, verdieping en bezinning, levensvisie, spiritualiteit en diepmenselijkheid, healing, mens en samenleving, verstand en intuïtie, het hart, hergeboorte, channeling, het maken van verbindingen en hoe omgaan met emoties.

Het boek wordt afgesloten met het lied ‘Heaven and Earth’ geschreven en gezongen door Salie Lewi.


 
 

Inleiding

Vanuit mijn zetel in de woonkamer kijk ik mijmerend door het grote raam naar de planten en de bomen in de tuin.
Ik zie het langzaam donker worden.
Het raam wordt minder en minder doorzichtig, totdat het een spiegel wordt.
Ik denk terug aan mijn wandelingen in de velden, mijn inspiratiebron.
Ik hou van het spel van zon en wolken.
Ik hou van verten en horizonten.
Ik hou van het glooiend Brabants landschap.
Mijn gedachten dwalen af naar mijn gesprekken met de gidsen…

De gidsen: Hoe is het met het boek?

Johan: Het boek wordt een lappendeken, zoals de velden waarin ik wandel. Elke lap heeft zijn eigen karakter, kleur en vorm en toch vormen ze één geheel. Er worden reisindrukken verwerkt, verhalen, mythen en sprookjes die ik op een persoonlijke manier benader. Er zijn gedichten die ik in de loop van de jaren heb geschreven, dromen die ik gedurende vele jaren heb genoteerd en gecommentarieerd en fotomateriaal van mijn keramieksculpturen die ik heb gecreëerd vanuit mijn levensvisie. Het boek bevat ook een selectie uit de vele dialogen die ik jaren lang met jullie heb gevoerd.

De gidsen: Herinner je je nog dat wij je uitgenodigd hebben om een gang met acht deuren
te tekenen? In een van die ruimten achter de deuren staat een klein tafeltje, waarop een boek ligt. Jouw boek…
Schitterend! Dus, het boek is er al. In de ether. Maar je moet het nog neerschrijven.
Eindelijk! Johannes geschreven door Johannes. Hm…Heel interessant.

Johan: Willen jullie mij bij het schrijven helpen?

De gidsen: Wij gaan het geheel begeleiden en ondersteunen.

Johan: Jullie zijn echte liefdevolle vrienden.

De gidsen: Natuurlijk. Het is onze natuurlijke aard. En door uitdrukking te geven aan de vele mogelijkheden die het boek je biedt, kom je nu ook bij jouw natuurlijke aard. Je boek is een creatie. Je bent nu volop de creatie aan het baren. En jij, vrouw hier aanwezig, jij bent de vroedvrouw. Je zal de eerste zijn die het boek ontvangt. Het zal een mooi feest worden. Vergeet vanavond het feest niet!

Keramiek, Johan Lewi

Het is feest! Keramiek, Johan Lewi

 

Johan: Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de samenwerking. Wij zijn blij dat jullie ons willen gidsen bij het schrijven het boek.

De gidsen: Jullie zeggen dat wij jullie gidsen, maar jullie gidsen ons! Ook wij zijn jullie dankbaar voor de mogelijkheid tot uitwisseling. Door de dankbaarheid geraken jullie verder, omdat ze recht uit het hart komt.
Heel veel mensen missen juist die dankbaarheid.  Dankbaarheid is het grootste en krachtigste middel om van het leven in vreugde te kunnen genieten.
Het boek is een uitwisseling tussen de tastbare en ontastbare wereld. Het is een onderwerp dat je altijd heeft geboeid. Ook als kind keek je gefascineerd naar de wereld die voor jou nog altijd wat vreemd aanvoelt.
En daar was je dan, geboren in de maand januari! Je werd geboren in de koude van het jaar om de warmte van je hart te ontdekken.
Natuurlijk moest het hart je op bepaalde momenten in je leven wakker roepen en zeggen: “Maak het waar in jezelf. Zet jezelf niet in de kou. Zet je informatie niet in de kou. Hou je hart warm.”
En zo heeft je hart je constant signalen gegeven: “Hou mij warm, laat mij niet afkoelen.”  En nu ben je hier om samen met je hart naar het boek te kijken en te ontdekken wat het boek voor jou en ook voor anderen kan betekenen in koude en warme dagen. Om dan te beseffen dat het leven veel meer is dan wat je driedimensionaal waarneemt.

Johan: Het boek is voor mij een groot avontuur. Het is ook een groot geschenk om het te mogen maken. Het is moeilijk in woorden uit te drukken wat het boek voor mij betekent. Ik kan het boek het best beschrijven als een ontdekkingsreis doorheen tijd en ruimte. Het schrijven van het boek is een proces met hoogtes en laagtes. En toch is er een constante en dat is: doorgaan!

De gidsen: Inderdaad, het is doorgaan!

Johan: Door onze samenwerking zal het een fantastisch boek worden!

De gidsen: Natuurlijk!

Johan: Dus, ik mag voor mijn boek vrijuit gebruik maken van de dialogen die we al zovele jaren samen gevoerd hebben?

De gidsen: Alles wat je schrijft zegenen wij, ook al noem je ons in je boek de varkentjes. Krulstaartje, dik varkentje of wat dan ook, wij lusten alles. Ga je gang. Voel je op geen enkel moment beperkt. Laat het vloeien. Laat ook je hart geen beperking zijn. Als je in samenwerking bent met je hart, is alles mogelijk. Het gaat om samenwerking!

Johan: Naargelang het boek vordert zou ik graag af en toe bij jullie op bezoek komen om nog verder uitleg te krijgen over bepaalde punten die nog niet duidelijk zijn.

De gidsen: Natuurlijk! Wij zijn benieuwd!
Nog in verband met de gang met de acht deuren, achter welke deur ligt het boek? En hoe ziet die deur eruit?

Johan: Het is de ruimte van Johannes. Er is geen deur.

De gidsen: Aha, je bent wakker! Goed zo! Dus iedereen kan in die ruimte binnenkomen.

Johan: Iedereen is welkom.

De gidsen: Dus, niemand heeft een sleutel nodig.

Johan: Ik ben vies van niemand.

De gidsen: Juist, je bent een groot varken. Een varken met een krulstaart.
Wat betekent een varken voor jou? Waarom gebruiken ze een varken als spaarpot? Waarom gebruiken ze geen koe?

Johan: Een varken is vies van niets.

De gidsen: Tien op tien!
Een varken is vies van niets. Het houdt van alles. Het eet alles. Dit is het essentiële kenmerk van een varken. Waarom heeft een varken een krulstaartje?

Johan: Wel, mocht het een rechte staart hebben, het zou niet zo leuk zijn. Een krulstaartje is speels en werkt op de lachspieren.

De gidsen: Juist. Het werkt op de lachspieren. En maak je geen zorgen. Want wat ben je met oude zorgen? Eet ze op en kak ze uit, zoals een varken. Want je bent vies van niets. En je staartje zal krullen. Mensen zijn soms vies van kak. Kak is niet vies. Kak is mest. En wat doet mest?

Johan: Mest doet groeien.

De gidsen: Juist! Je boek zit ook in een groeiproces. En je zal meegroeien met het boek, een boek geschreven door een groot varken. Schitterend, niet? Het boek zal zeker gepubliceerd worden.

Johan: Zo te horen zal het een zeer spiritueel boek worden!

De gidsen: Zeer spiritueel, een boek geschreven door een spiritueel varken, een varken met een krulstaartje! We hopen dat het een roos varkentje wordt. En wat betekent de kleur ‘roos’ voor jou?

Johan: Roos is voor mij de kleur van de liefde.

De gidsen: Dat klopt. Het is de kleur van de onvoorwaardelijke liefde waarop de Christusenergie geënt is.